ข่าวสารทั้งหมด

โรงพยาบาลเจตนินได้รับเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากกรมการค้าภายใน

โรงพยาบาลเจตนิน

เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 เจตนินไอวีเอฟคลินิกฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน RTAC ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุงล่าสุด (เดือนตุลาคม 2561)

เจตนินไอวีเอฟคลินิกฯ

ขอแสดงความยินดีกับ นักเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน

ขอแสดงความยินดีกับ นักเทคนิคการแพทย์

St.Theresa International College Visited Jetanin Institute

สถานพยาบาลเจตนินได้ให้การต้อนรับ

โรงพยาบาลเจตนิน พร้อมด้วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลเจตนิน

ISO 15189:2012- Medical laboratories (Requirements for quality and competence)

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ได้จัดอบรม

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และการแช่แข็งไข่ทางเลือกสำหรับผู้หญิงยุคใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินเข้าร่วมการบรรยายเพิ่มพูนความรู้ สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559

ครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 59

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559