fbpx
ข่าวสารทั้งหมด

การทำเด็กหลอดแก้ว การทำไอวีเอฟ IVF (IVF – In Vitro Fertilization)

2023-04-20

IVF (IVF – In Vitro Fertilization) นั้นเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ โดยจะนำไข...

การทำเด็กหลอดแก้ว การทำอิ๊กซี่ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)

อิ๊กซี่ ICSI เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ โดยจะคัดเชื้ออสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์เพียงตั...

ย้ายตัวอ่อนเกรด A แต่ทำไมไม่ตั้งครรภ์

2023-04-04

ควรพิจารณาหาสาเหตุที่อาจทำให้ตัวอ่อนไม่ฝังตัว เพื่อให้ได้มาซึ่งการรักษาดังต่อไปนี้   • ตัวอ่อนท...

การคัดเลือกอสุจิ สำหรับใช้ในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

2023-02-03

การคัดเลือกอสุจิสำหรับใช้ในเทคโนโลยีช่วย การเจริญพันธุ์มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกอสุจิที่มี คุณภาพดีออกจ...

PGT-A ช่วยเพิ่มความสำเร็จ ในการตั้งครรภ์ได้อย่างไร?

2022-11-28

PGT-A ช่วยเพิ่มความสำเร็จ ในการตั้งครรภ์ได้อย่างไร? ในแต่ละเซลล์ของตัวอ่อนประกอบด้วยโครโมโซมทั้งหมด ...

หลับสบายกับท่านอนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

2022-09-26

งานวิจัยที่ศึกษาผู้หญิงเกือบ 2,400 คน จำนวนร้อยละ 76 รายงานว่า มีคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดีในช่วงตั้งค...

ฟื้นฟูร่างกายหลังคลอดให้กลับมาแข็งแรงมีสุขภาพดี

2022-08-31

การฟื้นฟูร่างกายหลังคลอดนับเป็นเรื่องแรกที่คุณแม่มือใหม่ควรทำเพราะหลังจากนี้คุณแม่จะต้อง ให้นมลูกซึ่...

Better than zero ICSI Late Mature Oocyte กับโอกาสเพิ่มความสำเร็จของการตั้งครรภ์ในผู้มีบุตรยากให้สูงขึ้น

2022-08-04

ในกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยวิธี Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) จะต้องมีการกระตุ้นไข่ใ...

ลูกไม่เป็นโรคด้วย PGT-M เทคโนโลยีช่วยหยุดโรคไว้ที่ รุ่นพ่อ-แม่

โรคพันธุกรรม คือโรคที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกด้วยสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของยีน/ตัวควบคุมยีน ใ...