ข่าวสารทั้งหมด

ไข่นั้นสำคัญไฉน?

หนึ่งในกุญแจสำคัญของการมีบุตรนั้นมีปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งมาจากไข่ แม้จะขึ้นชื่อว่าไข่เหมือนกันแต่รู้หร...

4 โรคพันธุกรรม ที่คู่สมรสควรตรวจก่อนมีบุตร

แนะนำโดย สภาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาอเมริกัน โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมเกิดจากความผิดปกติของยีน โดยมีโรคทา...

อบรมครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 98

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้มีการจัดอบรม เรื่อง “ครรภ์คุณ...

ท้องได้ไหม… หากมีพังผืดในโพรงมดลูก?

พังผืดในโพรงมดลูกมีความรุนแรงแตกต่างกันไป ตั้งแต่เป็นพังผืดบางๆ (filmy adhesions) ไปจนถึงมีพังผืดหนา...

MOSAICISM คืออะไร ส่งผลอย่างไรต่อการตั้งครรภ์?

ด้วยที่ปัจจุบันเทคโนโลยีสำหรับโครโมโซมของตัวอ่อน (PGS, PGT-A) มีที่ใช้กันแพร่หลายมากขึ้น โดยมี วัตถุ...

ทำอย่างไรให้เซลล์ไข่และอสุจิมีคุณภาพดี

ตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ซึ่งตัวอ่อนจะมีคุณภาพดีได...

การแช่แข็งไข่

การแช่แข็งไข่ ในสังคมปัจจุบันผู้หญิงเรามีความรู้ความสามารถมากขึ้น ทำให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทสำคัญในกา...

การใช้ยารักษาภาวะมีบุตรยากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหรือไม่

การใช้ยาเพื่อกระตุ้นการโตของเซลล์ไข่เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยมีวัตถ...

อยากมีลูก…เตรียมตัวอย่างไร

การตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่สามารถเตรียมการและวางแผนล่วงหน้าได้ดังนั้น คู่สมรสควรมีการเตรียมความพร้อมก่...