fbpx
ข่าวสารทั้งหมด

ฝากก่อนฝ่อ

2024-04-26

ฝากก่อนฝ่อ อยากมีลูกแต่ยังไม่พร้อม ทำยังไงดี ? อายุก็มากขึ้นไปทุกวันๆ ให้รอจนถึงวันที่พร้อมจะมีลูกแล...

Q&A คำถาม ที่พบบ่อยเรื่องการฝากไข่

Q&A คำถาม ที่พบบ่อยเรื่องการฝากไข่ 1.นอกจากอายุ มีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจกระทบกับคุณภาพของไข่ ถึงแม...

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการมาฝากแช่แข็งไข่

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการมาฝากแช่แข็งไข่ การฝากไข่เพื่อการวางแผนในการมีบุตรในอนาคต ไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม...

Embryo Glue กาวช่วยการฝังตัวอ่อน เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้น

2023-08-21

การย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำเด็กหลอดแก้วและเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่มีค...

Q&A คำถาม ที่พบบ่อยเรื่องการมีบุตรยาก

1.การดึงเซลล์จาตัวอ่อนเพื่อไปตรวจโครโมโซม จะส่งผลทำให้เด็กมีความพิการหรือไม่ ตอบ : การดึงเซลล์จากตัว...

การทำเด็กหลอดแก้ว การทำไอวีเอฟ IVF (IVF – In Vitro Fertilization)

2023-04-20

IVF (IVF – In Vitro Fertilization) นั้นเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ โดยจะนำไข...

การทำเด็กหลอดแก้ว การทำอิ๊กซี่ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)

อิ๊กซี่ ICSI เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ โดยจะคัดเชื้ออสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์เพียงตั...

ย้ายตัวอ่อนเกรด A แต่ทำไมไม่ตั้งครรภ์

2023-04-04

ควรพิจารณาหาสาเหตุที่อาจทำให้ตัวอ่อนไม่ฝังตัว เพื่อให้ได้มาซึ่งการรักษาดังต่อไปนี้   • ตัวอ่อนท...

การคัดเลือกอสุจิ สำหรับใช้ในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

2023-02-03

การคัดเลือกอสุจิสำหรับใช้ในเทคโนโลยีช่วย การเจริญพันธุ์มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกอสุจิที่มี คุณภาพดีออกจ...