ข่าวสารทั้งหมด

ครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 54

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 นักศึกษาปริญญาโท

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 19 และ21 ม.ค. 2559

สถานพยาบาลเจตนินเข้าบรรยายเชิงวิชาการ

สถานพยาบาลเจตนินเข้าบรรยายเชิงวิชาการ

อบรม “ครรภ์คุณภาพ” ครั้งที่ 50

ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558

คณะแพทย์และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขบังคลาเทศดูงาน

ในวันที่ 7 ก.ค. 2558 สถานพยาบาลเจตนิน แพทย์

St Theresa International College of Nursing visited Jetanin Institute

คณะพยาบาลศาสตร์