ข่าวสารทั้งหมด

ISO 15189:2012- Medical laboratories (Requirements for quality and competence)

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ได้จัดอบรม

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และการแช่แข็งไข่ทางเลือกสำหรับผู้หญิงยุคใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินเข้าร่วมการบรรยายเพิ่มพูนความรู้ สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559

ครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 59

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559

อบรมครรภ์คุณภาพครั้งที่ 58

ในวันอาทิตที่ 21 สิงหาคม 2559

วิทยาลัยเกื้อการุณย์เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2559

อบรมครรภ์คุณภาพครั้งที่ 56

ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559