fbpx
Fertility Articles

Embryo Glue กาวช่วยการฝังตัวอ่อน เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้น

2023-08-21

การย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำเด็กหลอดแก้วและเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่มีค...

Q&A คำถาม ที่พบบ่อยเรื่องการมีบุตรยาก

1.การดึงเซลล์จาตัวอ่อนเพื่อไปตรวจโครโมโซม จะส่งผลทำให้เด็กมีความพิการหรือไม่ ตอบ : การดึงเซลล์จากตัว...

การคัดเลือกอสุจิ สำหรับใช้ในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

2023-02-03

การคัดเลือกอสุจิสำหรับใช้ในเทคโนโลยีช่วย การเจริญพันธุ์มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกอสุจิที่มี คุณภาพดีออกจ...

PGT-A ช่วยเพิ่มความสำเร็จ ในการตั้งครรภ์ได้อย่างไร?

2022-11-28

PGT-A ช่วยเพิ่มความสำเร็จ ในการตั้งครรภ์ได้อย่างไร? ในแต่ละเซลล์ของตัวอ่อนประกอบด้วยโครโมโซมทั้งหมด ...

การรักษาภาวะมีบุตรยากในยุค Next Normal ให้ปลอดภัย

2022-06-02

การรักษาภาวะมีบุตรยากในยุค Next Normal ให้ปลอดภัย ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทุกคนต้องเผ...

ตรวจโครโมโซมตัวอ่อน เพิ่มโอกาสสำเร็จในการรักษามีบุตรยาก

2022-05-06

สำหรับคู่สมรสทั่วไปที่มีบุตรยาก หรือต้องการมีบุตรแต่ยังไม่สำเร็จซักที หรือว่าเคยตั้งท้องแล้วเกิดการแ...

ธาลัสซีเมีย…รู้ก่อน ป้องกันได้

2022-03-31

ธาลัสซีเมีย เป็นโรคโลหิตจางรุนแรงที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบบ่อยมากในประชากรแถบเอเชียตะวันออก เฉียงใต้...

มีน้ำเชื้อแต่ไม่มีตัวอสุจิ ก็สามารถมีบุตรได้

ในภาวะที่ฝ่ายชายไม่มีตัวอสุจิในน้ำเชื้อ (Azoospermia) เกิดจากอะไรได้บ้าง 1. เกิดการอุดตันของท่อนำอสุ...

ความอ้วน ส่งผลต่อคุณภาพอสุจิอย่างไร

2022-03-18

องค์การอนามัยโลกนิยามน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนไว้ว่า เป็นภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันในส่วนต่าง ๆ เกิ...