ตัวกรอง
ประเภท

ถาม: ไข่ลมหรือท้องลมคืออะไร

ตอบ: ท้องลม (Blighted Ovum) คือการที่ไข่กับอสุจิผสมกันแล้วได้แต่ส่วนของถุงน้ำคร่ำ โดยไม่มีตัวเด็กเกิดขึ้น ปกติจะทราบได้เมื่อมีการตั้งครรภ์แล้ว และทำอัลตร้าซาวน์พบแต่ถุงน้ำคร่ำ ไม่พบตัวเด็ก การรักษาแพทย์อาจใช้วิธีปล่อยให้แท้งเอง หรือขูดมดลูก

ถาม: เจาะตรวจน้ำคร่ำมีอัตราความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรประมาณร้อยละเท่าไหร่ และควรตรวจในฝ่ายหญิงที่ตั้งครรภ์ในกรณีใดบ้าง

ตอบ: ความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรร้อยละ 0.5
ข้อบ่งชี้ในการทำ
• หญิงที่ตั้งครรภ์เมื่อมีอายุมาก
• หญิงที่มีประวัติแท้งบุตรบ่อยๆ โดยไม่สามารถสืบหาสาเหตุอื่นได้
• หญิงที่เคยมีประวัติมีบุตรที่มีความผิดปกติของยีนและ/หรือ โครโมโซม

ถาม: ค่าเฉลี่ยในการกระตุ้นไข่ควรได้ไข่กี่ใบ

ตอบ: ขึ้นอยู่กับวิธีการรักษา ในการกระตุ้นไข่จะมีความแตกต่างกันในคนไข้แต่ละคน ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของคนไข้ การทำงานของรังไข้และฮอร์โมนต่างๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถคิดเป็นค่าเฉลี่ยได้

ถาม: การฉีดยากันไข่ตก หรือฉีดให้ไข่ตก จำเป็นแค่ไหน และต้องฉีดตรงเวลาหรือไม่

ตอบ: การฉีดยากันไข่ตก จะช่วยไม่ให้ไข่ที่โตตามขนาดแล้วตกลงมาก่อนเวลาที่ต้องเก็บไข่ เพราะในการกระตุ้นไข่แต่ละครั้ง อาจได้ไข่หลายขนาด ไข่โตไม่พร้อมกันทุกใบ เพราะฉะนั้นก็ต้องกันไว้ไม่ให้มันตกก่อนวันที่ต้องการ แพทย์จะกำหนดเวลาฉีดยาให้ไข่ตกเพื่อให้ตรงกับเวลาที่จะเก็บไข่ได้แม่นยำ เวลาที่แพทย์ระบุให้ฉีดยาสำคัญมาก อย่าฉีดผิดเวลา เพราะไข่อาจตกล่วงหน้าไปก่อนหรือหลังเวลานัดเก็บไข่ได้

ถาม: ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน หากเกรงว่าแต่งงานตอนอายุมากแล้วจะมีบุตรยาก ควรทำอย่างไร สามารถเก็บแช่แข็งเซลล์ไข่ไว้ได้หรือไม่

ตอบ: แนะนำให้นัดพบแพทย์ก่อน เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของรังไข่ก่อนเริ่มการกระตุ้นรังไข่ ให้มีเซลล์ไข่เกิดขึ้นจำนวนมาก แล้วทำการเจาะเก็บไข่ออกมาเพื่อทำการแช่แข็งไข่เอาไว้ เมื่อต้องการมีบุตรก็สามารถละลายไข่ออกมาปฏิสนธิกับอสุจิเพาะเลี้ยงเป็นตัวอ่อน แล้วใส่ตัวอ่อนกลับสู่โพรงมดลูก แล้วติดตามผลการตั้งครรภ์ต่อไป

เข้ามาเยี่ยมชมเรา