ตัวกรอง
ประเภท

ถาม: ใครควรฝากแช่แข็งไข่

ตอบ:
• ผู้ป่วยมะเร็งก่อนการรักษาด้วยคีโมบำบัดหรือใช้ยาที่มีผลเสียต่อรังไข่
• ผู้ที่มีประวัติของมารดามีภาวะประจำเดือนหมดก่อนอายุ 40 ปี
• ผู้ที่รักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้วแล้วไม่สามารถเก็บอสุจิของสามีได้ในวันที่ทำการเก็บไข่
• ผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมมีครอบครัวและมีอายุมากกว่า 35 ปี แต่มีความต้องการมีบุตรในอนาคต

ถาม: ผู้ที่ทานยาคุมกำเนิดมานานหลายปี และต้องการมีบุตร เมื่อหยุดกินยาแล้ว สามารถมีบุตรเลยได้หรือไม่

ตอบ: ควรทิ้งระยะห่างประมาณ 2 เดือน หรือรอจนมีระดูมามากเท่าปกติจึงปล่อยให้มีบุตร

ถาม: ผู้หญิงที่มีประวัติเคยแท้ง จะเป็นสาเหตุให้มีลูกได้ยากขึ้นหรือไม่

ตอบ: โดยปกติ การที่เคยแท้งมาก่อนนั้น ไม่ได้เป็นสาเหตุที่จะทำให้มีบุตรยาก แต่ถ้าหากสตรีที่มีประวัติแท้งมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้ง (แท้งเป็นอาจิณ) ควรมาปรึกษาแพทย์ เพื่อหาสาเหตุของการแท้งเป็นอาจิณ ซึ่งการรักษาเพื่อป้องกันการแท้งในครรภ์ถัดไปนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ตรวจพบ

ถาม: ภาวะ PCOS คืออะไร เป็นสาเหตุที่ทำให้มีบุตรยากหรือไม่

ตอบ: Polycystic ovary syndrome (PCOS) เป็นภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ เป็นความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อที่พบบ่อยทางนรีเวช พบภาวะนี้ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ร้อยละ 5-10 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีบุตรยาก กลุ่มอาการที่มักพบในผู้มีภาวะนี้ได้แก่ อาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หรือตรวจพบถุงน้ำขนาดเล็กจำนวนมากที่รังไข่ (Polycystic ovary) หรือภาวะฮอร์โมนเพศชายเกิน สตรีที่มีภาวะ PCOS ส่วนใหญ่จะไม่มีการตกไข่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีบุตรยาก การรักษาจะมุ่งเน้นที่จะทำให้เกิดการตกไข่

ถาม: ท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้าง ยังสามารถมีบุตรได้หรือไม่

ตอบ: ได้ โดยการรักษาด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว (IVF)

เข้ามาเยี่ยมชมเรา