fbpx

กว่า 27 ปีที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินได้ให้บริการด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยวิธีการที่ทันสมัย ปลอดภัย โปร่งใส และครบวงจร โดยทีมบุคลากรมืออาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถมีบุตรเพื่อเติมเต็มครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์สมดังปรารถนา

เรื่องราวความสำเร็จ

การรักษาด้วยวิธี TESE/ICSI

เราประสบความสำเร็จในการรักษาชายที่เป็นหมันให้มีบุตรได้ โดยวิธี TESE/ICSI เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การให้กำเนิดบุตรจากการแช่แข็งไข่เป็นเวลา 10 ปี

เจตนินเป็นสถานพยาบาลแห่งแรก ที่มีรายงานการประสบความสำเร็จในการให้กำเนิดบุตรจากไข่ที่ได้รับการแช่แข็งไว้เป็นเวลาถึง 10 ปี

มาตรฐานการรับรองจาก 2 สถาบัน

เจตนิน IVF เป็น IVF clinic แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทั้ง 2 สถาบัน คือ RTAC จากออสเตรเลีย และ JCI จากสหรัฐอเมริกา ในปี 2018

ประวัติเจตนิน

Jetanin Renovation

โรงพยาบาลเจตนินได้มีการตกแต่ง ปรับปรุงอาคารเจตนินภายนอกและภายในอาคารในส่วนต่างๆ อย่างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นส่วนต้อนรับ ส่วนพักรอ ห้องตรวจ แผนกให้คำปรึกษา ฯลฯ พร้อมให้บริการคู่สมรสที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด

RTAC ACCREDITATION

เจตนิน IVF ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลจาก RTAC ออสเตรเลีย เราจึงเป็นคลินิค IVF แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองจากทั้ง 2 สถาบัน (JCI และ RTAC)

JCI Accreditation

เจตนิน IVF ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล Gold Seal of Approval จาก JCI สหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2560

การก่อตั้งตึกเจตพงษ์ B

การก่อตั้งตึกเจตพงษ์ A

PRE-IMPLANTATION GENETIC SCREENING

เปิดบริการห้องปฏิบัติการพันธุศาตสร์ เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน

คืนสู่เหย้า หนูน้อยเจตนิน

จัดงานคืนสู่เหย้า “หนูน้อยเจตนิน” ในโอกาสที่มีทารกถือกำเนิดโดยวิธี ICSI 1,000 ราย

TESE/ICSI

เจตนินประสบความสำเร็จในการรักษาชายที่เป็นหมันให้มีบุตรได้ โดยวิธี TESE/ICSI เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ต้นกำเนิดเจตนิน

ก้าวใหม่..ก้าวใหญ่…สู่ความก้าวหน้า ย้ายสถานที่จาก
“ยศเสคลินิก” (ชื่อเดิม) มาตั้งสำนักงานใหม่ชื่อสถานพยาบาลเจตนิน

Jetanin Renovation

โรงพยาบาลเจตนินได้มีการตกแต่ง ปรับปรุงอาคารเจตนินภายนอกและภายในอาคารในส่วนต่างๆ อย่างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นส่วนต้อนรับ ส่วนพักรอ ห้องตรวจ แผนกให้คำปรึกษา ฯลฯ พร้อมให้บริการคู่สมรสที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด

RTAC ACCREDITATION

เจตนิน IVF ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลจาก RTAC ออสเตรเลีย เราจึงเป็นคลินิค IVF แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองจากทั้ง 2 สถาบัน (JCI และ RTAC)

JCI Accreditation

เจตนิน IVF ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล Gold Seal of Approval จาก JCI สหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2560

การก่อตั้งตึกเจตพงษ์ B

การก่อตั้งตึกเจตพงษ์ A

PRE-IMPLANTATION GENETIC SCREENING

เปิดบริการห้องปฏิบัติการพันธุศาตสร์ เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน

คืนสู่เหย้า หนูน้อยเจตนิน

จัดงานคืนสู่เหย้า “หนูน้อยเจตนิน” ในโอกาสที่มีทารกถือกำเนิดโดยวิธี ICSI 1,000 ราย

TESE/ICSI

เจตนินประสบความสำเร็จในการรักษาชายที่เป็นหมันให้มีบุตรได้ โดยวิธี TESE/ICSI เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ต้นกำเนิดเจตนิน

ก้าวใหม่..ก้าวใหญ่…สู่ความก้าวหน้า ย้ายสถานที่จาก
“ยศเสคลินิก” (ชื่อเดิม) มาตั้งสำนักงานใหม่ชื่อสถานพยาบาลเจตนิน

เป้าหมาย

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน มุ่งมั่นพัฒนาและให้บริการช่วยมีบุตรมากกว่า 25 ปี ด้วยวิธีการทันสมัย ได้มาตรฐานและโปร่งใส โดยบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้บุตรกลับบ้านอย่างปลอดภัยและได้รับความพึงพอใจสูงสุด

วิสัยทัศน์

เราพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการดูแลรักษาผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก เพื่อช่วยให้คู่สมรสสามารถมีบุตรได้อย่างปลอดภัย เพื่อเติมเต็มครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์

การรับรองคุณภาพ

เข้ามาเยี่ยมชมเรา