กว่า 25 ปีที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินได้ให้บริการด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยวิธีการที่ทันสมัย ปลอดภัย โปร่งใส และครบวงจร โดยทีมบุคลากรมืออาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถมีบุตรเพื่อเติมเต็มครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์สมดังปรารถนา

เรื่องราวความสำเร็จ

การรักษาด้วยวิธี TESE/ICSI

เราประสบความสำเร็จในการรักษาชายที่เป็นหมันให้มีบุตรได้ โดยวิธี TESE/ICSI เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การให้กำเนิดบุตรจากการแช่แข็งไข่เป็นเวลา 10 ปี

เจตนินเป็นสถานพยาบาลแห่งแรก ที่มีรายงานการประสบความสำเร็จในการให้กำเนิดบุตรจากไข่ที่ได้รับการแช่แข็งไว้เป็นเวลาถึง 10 ปี

มาตรฐานการรับรองจาก 2 สถาบัน

เจตนิน IVF เป็น IVF clinic แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทั้ง 2 สถาบัน คือ RTAC จากออสเตรเลีย และ JCI จากสหรัฐอเมริกา ในปี 2018

ประวัติเจตนิน

ต้นกำเนินเจตนิน

ก้าวใหม่..ก้าวใหญ่…สู่ความก้าวหน้า ย้ายสถานที่จาก
“ยศเสคลินิก” (ชื่อเดิม) มาตั้งสำนักงานใหม่ชื่อสถานพยาบาลเจตนิน

TESE/ICSI

เจตนินประสบความสำเร็จในการรักษาชายที่เป็นหมันให้มีบุตรได้ โดยวิธี TESE/ICSI เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คืนสู่เหย้า หนูน้อยเจตนิน

จัดงานคืนสู่เหย้า “หนูน้อยเจตนิน” ในโอกาสที่มีทารกถือกำเนิดโดยวิธี ICSI 1,000 ราย

PRE-IMPLANTATION GENETIC SCREENING

เปิดบริการห้องปฏิบัติการพันธุศาตสร์ เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน

การก่อตั้งตึกเจตพงษ์ A

การก่อตั้งตึกเจตพงษ์ B

JCI Accreditation

เจตนิน IVF ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล Gold Seal of Approval จาก JCI สหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2560

RTAC ACCREDITATION

เจตนิน IVF ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลจาก RTAC ออสเตรเลีย เราจึงเป็นคลินิค IVF แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองจากทั้ง 2 สถาบัน (JCI และ RTAC)

ต้นกำเนินเจตนิน

ก้าวใหม่..ก้าวใหญ่…สู่ความก้าวหน้า ย้ายสถานที่จาก
“ยศเสคลินิก” (ชื่อเดิม) มาตั้งสำนักงานใหม่ชื่อสถานพยาบาลเจตนิน

TESE/ICSI

เจตนินประสบความสำเร็จในการรักษาชายที่เป็นหมันให้มีบุตรได้ โดยวิธี TESE/ICSI เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คืนสู่เหย้า หนูน้อยเจตนิน

จัดงานคืนสู่เหย้า “หนูน้อยเจตนิน” ในโอกาสที่มีทารกถือกำเนิดโดยวิธี ICSI 1,000 ราย

PRE-IMPLANTATION GENETIC SCREENING

เปิดบริการห้องปฏิบัติการพันธุศาตสร์ เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน

การก่อตั้งตึกเจตพงษ์ A

การก่อตั้งตึกเจตพงษ์ B

JCI Accreditation

เจตนิน IVF ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล Gold Seal of Approval จาก JCI สหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2560

RTAC ACCREDITATION

เจตนิน IVF ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลจาก RTAC ออสเตรเลีย เราจึงเป็นคลินิค IVF แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองจากทั้ง 2 สถาบัน (JCI และ RTAC)

เป้าหมาย

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน มุ่งมั่นพัฒนาและให้บริการช่วยมีบุตรมากกว่า 25 ปี ด้วยวิธีการทันสมัย ได้มาตรฐานและโปร่งใส โดยบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้บุตรกลับบ้านอย่างปลอดภัยและได้รับความพึงพอใจสูงสุด

วิสัยทัศน์

เราพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการดูแลรักษาผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก เพื่อช่วยให้คู่สมรสสามารถมีบุตรได้อย่างปลอดภัย เพื่อเติมเต็มครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์

การรับรองคุณภาพ

เข้ามาเยี่ยมชมเรา