fbpx

ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข

“เวลามองตาลูก เหมือนเห็นความรักความผูกพัน ของเราและสามี ภายใต้ดวงตานั้น”

 

เรื่องราวความสำเร็จของครอบครัวคุณ “จ๋า” จารุสุดา บรรจงจิตต์ และสามี คุณสุรศักดิ์ ธนมิตรสกุล ที่พยายามตั้งครรภ์เป็นเวลาหลายปี จนในที่สุด ก็มีเบบี๋ตัวน้อยมาเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้สมบูรณ์มากขึ้น

คุณจ๋าและสามีแต่งงานและใช้เวลาร่วมกันกว่า 11 ปี ก่อนที่จะตั้งครรภ์สำเร็จ ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้พยายามรักษาด้วยวิธี ICSI และใส่ตัวอ่อนถึงหลายครั้งจากที่อื่นแต่ก็ยังไม่สำเร็จ

“เคยปรึกษาและรักษาด้วยวิธี ICSI กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาก่อน โดยเริ่มปรึกษาตั้งแต่ปี 2561 และได้ใส่ตัวอ่อนหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะ”

รู้จักเจตนินจากการแนะนำของญาติค่ะ ซึ่งเขารักษามีบุตรยากมานานและหลายที่ รวมถึงมีโรคประจำตัวทั้งคู่ แต่ด้วยความเชี่ยวชาญของคุณหมอและเทคโนโลยีที่เจตนิน ทำให้ทั้งคู่มีบุตรชายสำเร็จ เราทั้งคู่จึงตัดสินใจมารักษาที่นี่ค่ะ และเราเข้ารับการรักษากับคุณหมอปกป้องค่ะ เพราะเป็นคุณหมอของญาติที่แนะนำก็เลยเจาะจงมารักษากับคุณหมอปกป้อง โดยเฉพาะเลยค่ะ

แสงสว่างของความสำเร็จ

คุณจ๋าเล่าถึงสาเหตุที่ทําให้ไม่สําเร็จในการตั้งครรภ์และวิธีการที่เข้ารับการรักษาหลังจากได้รับคําปรึกษาจาก คุณหมอปกป้อง “คุณหมอแจ้งว่าด้วยอายุที่มากขึ้น ทําให้ไข่ไม่มีคุณภาพ และคุณหมอตรวจเจอว่ามีภาวะไทรอยด์ตํ่า ทําให้ตั้งครรภ์ ได้ยาก หรือถ้าตั้งครรภ์แล้วจะหลุดง่าย จําเป็นต้องรักษาภาวะไทรอยด์ให้ปกติ ก่อน ส่วนฝ่ายชายปกติดีค่ะ ส่วนวิธีการ รักษาคุณหมอแนะนํา วิธี ICSI และตรวจ โครโมโซม PGT-A ตัวอ่อนค่ะ ได้ตัวอ่อน แช่แข็ง 2 ตัว และใส่ตัวอ่อน 1 ตัว ผลคือ ต้ังครรภ์ตอนนี้ยังเหลือตัวอ่อนแช่แข็ง ไว้ 1 ตัว” ถ้าถามว่ากังวลหรือกลัวไหม ไม่เลยค่ะ อาจเป็นเพราะเคยรักษามาก่อนแล้ว แต่ ค่อนข้างคาดหวังกับการรักษาในครั้งนี้

ช่วงเวลาแห่งความสุขที่รอคอยมานาน

หลังจากที่เข้ารับการรักษา คุณจ๋าและสามี ก็ประสบความสําเร็จในการต้ังครรภ์คร้ังนี้ จากที่ผิดหวังมานาน คุณจ๋าเล่าถึงความรู้สึก หลังจากที่ได้ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์

“เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูก แน่นอนเราทั้ง สองดีใจเพราะรอช่วงเวลานี้มานาน แต่ก็มี ความกังวลเรื่องการปฏิบัติตัวในช่วงระยะ เวลาหลังจากนี้ (ระหว่างตั้งครรภ์) แต่เราทั้ง คู่โชคดีที่คุณหมอใส่ใจและให้คําแนะนํา
อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการรักษา และ ตอนที่เราได้ซาวด์ 4 มิติ ความรู้สึกคือตื้นตันใจ ที่ได้เห็นรอยยิ้มของเค้าเป็นครั้งแรกค่ะ

รักที่ไม่มีเงื่อนไข…มีอยู่จริง

คุณจ๋าเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว เมื่อมีลูกตัวน้อย เป็นความสุขที่เพิ่มเข้ามา ในชีวิต
“ปกติอยู่กันสองคนก็มีความสุขดี แต่พอมี ลูกเข้ามามันเติมเติมชีวิตครอบครัว
ทําใหรู้ว่า ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขน้ันเป็นอย่างไร เป็น ความรู้สึกที่อิ่มเอมใจ
หลายครั้งที่น้ําตาไหล จากใจที่เป็นสุข เป็นความสุขที่เรียบง่าย เพียงแค่เราอยู่ด่วยกัน 3 คน
ที่สําคัญยิ่งทําให้เห็นถึงความรัก ความเสียสละของคู่ชีวิตเรา ในช่วง เวลาแห่งการปรับตัวในการเลี้ยงลูก”

คุณจ๋าเล่าต่อถึงการเตรียมตัวขณะตั้งครรภ์ และการเตรียมความพร้อมสําหรับลูกคนแรก หลังคลอด

“คุณหมอแนะนําเรื่องการทานอาหาร โดย ให้แบ่งเป็นมื้อย่อย ๆ จะได้ไม่รู้สึกอึดอัด แน่นท้อง รวมถึงลดอาการคลื่นไส้ ทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ที่สําคัญคือห้ามเครียด และหากมีความผิด ปกติใด ๆ
ก็ให้มาหาคุณหมอได้ทันที ไม่ต้อง รอตามนัด และเรื่องการเตรียมความพร้อม ให้ลูก ต้องบอกว่ามีมากมายเลยค่ะ นอกจาก ความเปนอยู่ทั่วไปข้าวของเครื่องใช้แล้ว ก็จะมีเรื่องของสุขภาพ ในระยะยาว อย่างศึกษาการทําประกันสุขภาพไว้ ล่วงหน้าวางแผนเกี่ยวกับการเสริมพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสม รวมไปถึงศึกษาและ มองหาโรงเรียนให้น้องด้วยค่ะ”

เราถามถึงการแพลนการมีลูกคนที่ 2 ของ คุณจ๋าต่อ “ยังคิด ๆ อยู่ค่ะเพราะใจเราท้ังคู่ อยากจะมีสัก 2 คนเอาไว้เป็นเพื่อนกัน”

ความประทับใจที่เจตนิน

คุณหมอปกป้อง เป็นคุณหมอที่มีความละเอียด และใส่ใจ ท้ังในเรื่องของรายละเอียด ข้ันตอน กระบวนการทํา ICSI สามารถอธิบายและตอบ ข้อสังสัยได้อย่างครบถ้วนโดยที่อยู่บนพื้นฐาน ของความเป็นจริง ไม่ให้ความหวังจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็มีความใสใจในเรื่องความรู้สึก ของคนไข้ผู้รักษาด้วยค่ะ

คุณจ๋าทิ้งท้ายเป็นกําลังใจให้คู่สมรสที่ยังไม่ ประสบความสําเร็จในการมีลูกเอาไว้ด้วย “สําหรับคู่ที่ยังไม่ประสบความสําเร็จ นอกจาก อยากจะให้กําลังใจแล้ว ในการรักษาผู้มีบุตร ยากนั้นมีความละเอียดอ่อนมาก และต่างกัน ในแต่ละคู่ ในแต่ละกรณี อย่าเปรียบเทียบกับ ใครให้บั่นทอนจิตใจตัวเอง ทําตามคําแนะนํา ของคุณหมอและสถาบัน หรือรพ. ที่เราเลือก แล้วว่าเราไว้ใจ เชื่อใจ ที่สําคัญคือ เมื่อรู้สึกเครียด ในระหว่างทําการรักษา ก็ต้องพัก และไม่กลัว ที่จะเริ่มใหม่ แล้ววันนึงจะเป็นวันของเรา”

 

 

 

 

 

ขอรับคำปรึกษาฟรี

“จ๋าเริ่มมีความคิดในการฝากไข่ ตอนอายุ 35 อ่านเจอในหนังสือพิมพ์ว่ามีออปชันฝากไข่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้หญิงยุคนี้” คุณจ๋า-อลิสา พันธุศักดิ์  

“เวลามองตาลูก เหมือนเห็นความรักความผูกพัน ของเราและสามี ภายใต้ดวงตานั้น”