fbpx

St.Theresa International College Visited Jetanin Institute

St.Theresa International College Visited Jetanin Institute

สถานพยาบาลเจตนินได้ให้การต้อนรับ ‘คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า’ เพื่อเข้าฟังการบรรยายและศึกษาดูงานด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

FREE CONSULTATION