fbpx

มิติใหม่ในการเลี้ยงตัวอ่อน

เป็นตู้เลี้ยงตัวอ่อนแบบพิเศษที่มีการติดตั้งระบบถ่ายภาพไว้ภายในโดยใช้เทคโนโลยี Time-Lapse system ประกอบกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ภาพที่บันทึกไว้สามารถนำมาศึกษาต่อเนื่องคล้ายวีดีโอ ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนแต่ละตัวได้ทุกช่วงเวลาผ่านหน้าจอแสดงภาพและยังสามารถเปรียบเทียบได้ว่าตัวอ่อนตัวไหนมีการเจริญเติบโตที่เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งจะมีโอกาสในการตั้งครรภ์สูงกว่า

ขั้นตอนในการทำ

ขั้นตอนการเลี้ยงตัวอ่อนใน EmbryoScope นั้นไม่ยุ่งยากโดยเริ่มตั้งแต่ไข่ได้รับการผสมเป็นตัวอ่อนนำมาเลี้ยงใน EmbryoScope และติดตามดูผลการปฏิสนธิ และ ผลการเจริญเติบโตของตัวอ่อนระยะเริ่มแรกไปถึงระยะบลาสโตซีสต์ในวันที่ 5 – 6 ผ่านหน้าจอโดยที่ไม่ต้องนำตัวอ่อนออกจากเครื่องเป็นการรักษาสภาวะแวดล้อมให้คงที่โดยไม่มีการรบกวนตัวอ่อน

ข้อดี

  • ตัวอ่อนที่เลี้ยงใน EmbryoScope จะสามารถถูกประเมินการเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องนำตัวอ่อนออกมาภายนอกตู้ ไม่มีการบกวนสภาวะแวดล้อมของตัวอ่อนได้แก่ อุณหภูมิ แสง ความชื้น สภาวะความเป็นกรดด่าง ทำให้ตัวอ่อนเติบโตได้เต็มศักยภาพ
  • EmbryoScope มีโปรแกรมสนับสนุนในการวิเคราะห์คัดเลือกตัวอ่อนที่ดีโดยมีการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ทั่วโลก