การแช่แข็งไข่ (Egg freezing) หรือการฝากไข่ เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรในขณะนี้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ เช่น การรักษาโรคมะเร็ง หรือด้วยเหตุผลทางสังคม เช่น การทำงานหรือการศึกษา ล้วนแล้วแต่ทำให้ความพร้อมในการตั้งครรภ์ถูกเลื่อนระยะเวลาออกไป โดยการเก็บรักษาไข่นั้น ไข่จะถูกนำไปแช่แข็งและเก็บไว้จนกระทั่งพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์

ขั้นตอนในการทำ

ปัจจุบันที่เจตนินเราใช้วิธีการแช่แข็งแบบผลึกแก้ว หรือ “Vitrification” โดยใช้สารรักษาความเย็นและการลดอุณหภูมิของเซลล์ไข่โดยรวดเร็ว จึงลดการเกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลล์ และเพิ่มอัตราความสำเร็จได้

เหมาะสำหรับ

  • ผู้หญิงที่ต้องได้รับการรักษาโรคเรื้อรังบางชนิด เช่น การรักษาด้วยการฉายรังสี หรือการให้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งที่อาจส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์
  • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของรังไข่ เช่น เนื้องอก ซีสต์ หรือ ผู้ที่มีประวัติครอบครัวหมดประจำเดือนเร็ว เคยมีประวัติผ่าตัดบริเวณรังไข่มาก่อน
  • ผู้มีปัญหาด้านพันธุกรรม ชนิดที่ทำให้รังไข่เสื่อมการทำงานเร็ว เช่น Turner syndrome, Fragile X syndrome หรือ ผู้มีประวัติเสี่ยงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเร็ว
  • ผู้ที่ยังไม่พร้อมมีบุตรในขณะนี้ แต่วางแผนมีบุตรในอนาคต ที่เรียกกันว่า Social egg freezing

ความสำเร็จ

  • ขึ้นอยู่กับอายุ และคุณภาพของไข่

ที่เจตนิน

  • เราได้นำเสนอผลงานทางวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าคู่สมรสสามารถให้กำเนิดบุตรที่มีสุขภาพแข็งแรงจากการใช้ไข่ที่แช่แข็งมานานถึง 10 ปีที่เจตนิน
  • ความพร้อมทั้งบุคลากร (Embryologist) และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ที่ดีและได้มาตรฐานที่ได้รับการรับรองในสากล
  • เรามีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ครบถ้วน ได้มาตรฐานสากล ผู้เข้ารับบริการจึงสามารถเข้ารับกระบวนการรักษาจบครบในที่เดียว
  • มีประสบการณ์การรักษาภาวะมีบุตรยากยาวนานกว่า 25 ปี