fbpx

เป็นเทคนิคในการเก็บรักษาอสุจิภายใต้สภาวะอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส เพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานานโดยเริ่มจากขั้นตอนในการดึงน้ำภายในเซลล์ออกไป เพื่อลดการเกิดผลึกน้ำแข็งในระหว่างการลดอุณหภูมิ เนื่องจากผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจะทำให้อสุจิเสียหายได้

ขั้นตอนในการทำ

กระบวนการแช่แข็ง เริ่มจากนำอสุจิใส่สารป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็ง จากนั้นลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว (Rapid freezing) แล้วเก็บอสุจิไว้ในไนโตรเจนเหลว ที่ -196 องศาเซลเซียส

เหมาะสำหรับ

  • คนไข้ที่ต้องการรักษามีบุตรยาก แต่วันที่ทำการรักษาไม่สามารถมาที่รพ.ได้ หรือคนไข้ที่เก็บอสุจิยาก มีจำนวนอสุจิน้อย 
  • คนไข้ที่กำลังจะทำหมันแต่ต้องการเก็บอสุจิไว้เผื่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
  • คนไข้ที่กำลังรักษาโรคมะเร็ง ที่ต้องเข้ารับการฉายแสง หรือเคมีบำบัด ซึ่งส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ จำเป็นต้องแช่แข็งอสุจิไว้ เพื่อใช้ในอนาคตหากต้องการมีบุตร