fbpx

การเจาะเก็บอสุจิโดยตรง

จากอัณฑะ

ในกรณีที่ฝ่ายชายเป็นหมันโดยที่ไม่พบตัวอสุจิในน้ำเชื้อที่หลั่งออกมาเลยอาจมีหลากหลายสาเหตุ เช่น จากการอุดตันของท่อนำอสุจิ

การไม่มีท่อนำอสุจิมาตั้งแต่กำเนิด การมีปัญหาการหลั่ง หรืออสุจิที่หลั่งออกมาไม่มีชีวิตทั้งหมด การอักเสบของอัณฑะที่เกิดจากเชื้อไวรัสคางทูม หรือจากสาเหตุอื่น เป็นผลให้ผู้ประสบปัญหาดังกล่าวจะไม่สามารถมีบุตรของตนเองได้ นอกจากการใช้อสุจิจากน้ำเชื้อของผู้บริจาคเท่านั้น
ซึ่งวิทยาการทางการแพทย์และความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถช่วยผู้ประสบปัญหาเหล่านี้สามารถมีบุตรได้ โดยวิธี PESA และ วิธี TESE เพื่อให้ได้ตัวอสุจิ (Sperm) โดยตรงจากอัณฑะเพื่อที่จะนำตัวอสุจิที่ได้ไปผสมกับไข่ในกระบวนการปฏิสนธิภายนอกร่างกายต่อไป (ICSI)

ขั้นตอนในการทำ

PESA คือการใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา เมื่อพบตัวอสุจิแล้วจึงนำเอามาปฏิสนธิกับไข่โดยขบวนการ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)

TESE คือการตัดเนื้ออัณฑะออกมาขนาดเล็ก แล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในเนื้ออัณฑะออกมาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อนำไปทำ ICSI ต่อไป

เหมาะสำหรับ

• ผู้ชายที่มีความผิดปกติของการทำงานของอัณฑะ อาจเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม จากการติดเชื้อไวรัสคางทูม ทำให้ไม่สามารถสร้างตัวอสุจิได้อย่างปกติ
• การอุดตันของท่อนำอสุจิ หรือไม่มีท่อนำอสุจิมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งปกติพบได้ในผู้เป็นพาหะโรค cystic fibrosis
• การติดเชื้อ ภาวะบาดเจ็บ หรือการผ่าตัดที่เคยได้รับมาก่อนซึ่งอาจมีผลต่อการมีบุตรยาก
• การทำหมันหรือการแก้หมันที่ไม่สำเร็จ

ที่เจตนิน

• “เทเซ่/อิ๊กซี่ (TESE/ICSI)” ในประเทศไทยสำเร็จเป็นครั้งแรกโดย พล.ต.อ.นายแพทย์ จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ผู้ก่อตั้งเจตนิน ซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 ได้เป็นทารกคู่แฝด แข็งแรง สมบูรณ์
• ด้วยประสบการณ์ของแพทย์เฉพาะทาง urologist จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จได้