การส่องกล้องโพรงมดลูก

การส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopy) เป็นวิธีที่ช่วยให้แพทย์มองเห็นสภาพภายในโพรงมดลูก เพื่อช่วยวินิจฉัยหรือรักษาปัญหา ที่เกี่ยวกับมดลูกได้

ขั้นตอนในการทำ

การส่องกล้องโพรงมดลูก แพทย์จะให้กล้องขนาดเล็กส่องผ่านช่องคลอดเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อประเมินสภาพโพรงมดลูก ว่ามีเนื้องอก ติ่งเนื้อ หรือ พังผืดในโพรงมดลูกหรือไม่

เหมาะสำหรับ

  • ผู้หญิงที่มีเลือดออกผิดปกติของมดลูก
  • ผู้หญิงที่มีการแท้งบุตรซ้ำ
  • ผู้หญิงที่ตรวจอัลตร้าซาวด์พบว่ามีเยื่อบุโพรงมดลูกบุผิดปกติ

ที่เจตนิน

  • เราสามารถให้การบริการทั้งในส่วนของขั้นตอนการวินิจฉัยและการรักษาโดยวิธีส่องกล้องโพรงมดลูก