fbpx

การตรวจการแตกหักของ DNA ในอสุจิ

เป็นการตรวจความสมบูรณ์ของดีเอ็นเอของอสุจิ โดยใช้เทคนิค Sperm chromatin dispersion test ด้วยชุดตรวจ Halosperm G2 จากประเทศสเปน

ขั้นตอนในการทำ

อสุจิที่มีดีเอ็นเอที่สมบูรณ์เมื่อผ่านกระบวนการ DNA denaturation เพื่อเอาโปรตีนออกจากส่วนหัวของอสุจิ จะพบลักษณะที่เรียกว่า “Halo” รอบส่วนหัวของอสุจิ หากอสุจิมีดีเอ็นเอที่แตกหัก ไม่สมบูรณ์ จะไม่พบลักษณะ Halo หรือพบน้อยมากๆ จะวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม DNA Frag เพื่อให้ได้ผลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ

เหมาะสำหรับ

ผู้ชายเพื่อตรวจคุณภาพของอสุจิ และค้นหาสาเหตุการมีบุตรยากในฝ่ายชาย

ข้อดี

ผลตรวจจะช่วยเลือกเทคนิคในการรักษามีบุตรยากได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น เตรียมอสุจิด้วยชุดแยกอสุจิ sperm MACS หรือ ทำ IMSI เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการรักษามีบุตรยาก