fbpx

การคัดเลือกอสุจิโดยวิธี MACs sperm

เทคนิคใหม่ในการคัดแยกอสุจิเพื่อใช้ในการรักษามีบุตรยาก โดยใช้หลักการในการคัดแยกอสุจิที่กำลังเกิดกระบวนการ apoptosis หรือ กระบวนการตายของเซลล์ ที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของความล้มเหลวในขบวนการทำเด็กหลอดแก้ว

ขั้นตอนในการทำ

เทคนิค MACs นี้จะใช้น้ำยาที่มีส่วนประกอบของแม่เหล็กที่สามารถจับกับส่วน Phosphatidylserine (PS) ที่เยื่อหุ้มเซลล์ได้ ทำให้เมื่อผ่าน เครื่องมือที่มีแถบแม่เหล็ก อสุจิที่มีเยื่อหุ้มเซลล์ผิดปกติหรืออสุจิเข้าสู่กระบวนการเกิด apoptosis จะถูกดูดไว้ที่แม่เหล็ก ส่วนอสุจิที่ปกติจะไหลผ่านไปได้ สามารถนำมาใช้ในการทำ IVF/ICSI/IMSI ได้

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่มี Sperm DNA fragmentation index สูง
  • คู่สมรสที่มีประวัติการทำ IVF/ICSI/IMSI ที่ไม่สำเร็จหลายครั้ง

ข้อดี

เทคนิค MACs จะช่วยคัดเลือกอสุจิที่ปกติมาใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิ และอาจเพิ่มคุณภาพของตัวอ่อนหลังทำ IVF/ICSI/IMSI