fbpx

Egg Freezing 101 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มฝากไข่ EP.1

Egg Freezing 101 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มฝากไข่ EP.1

การฝากไข่ คืออะไร

การฝากไข่ คือ การเก็บไข่ไว้ในวันที่ไข่ยังมีคุณภาพดีเพื่อนำไปใช้ในวันที่ไข่มีคุณภาพด้อยลง การที่คุณภาพของไข่ด้อยลง ไม่ใช่ความผิดปกติ ไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของร่างกาย ทุกคนเมื่ออายุมากขึ้นจะเข้าสู่วัยที่หมดประจำเดือนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น การที่เราแช่แข็งไข่เก็บไว้ ก็คือแช่ไว้ในวันที่ไข่คุณภาพยังดี

ใครบ้างที่เหมาะกับการฝากไข่

1. คนที่เป็นโรคมะเร็ง ที่จะต้องรักษาโดยการให้เคมีบำบัดหรือการฉายแสง
2. คนที่เป็นโรคชนิดที่ทำให้ต้องตัดรังไข่ออกไป เช่น โรคถุงน้ำในรังไข่
3. คนที่เกิดมาในครอบครัวที่มีประวัติหมดประจำเดือนเร็ว
4. คนที่ยังไม่พร้อมมีลูกในตอนนี้จากเหตุผลต่างๆ เช่น ยังสนุกกับการเรียน การทำงาน หรือท่องเที่ยวในที่ต่างๆ แต่ต้องการมีลูกในอนาคต

อายุเท่าไรที่เหมาะสมกับการฝากไข่

โดยทั่วไป ช่วงเวลาที่เหมาะที่จะมีลูก หรือช่วงที่มีลูกง่าย คือช่วงอายุ 25-30 ปี แต่ในการดำเนินชีวิตของคนปัจจุบัน ช่วงนี้มักจะเป็นช่วงที่มีความสุข สนุกสนานกับการทำงาน และการใช้ชีวิตในเรื่องการศึกษา การค้นหาสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต ยังไม่พร้อมที่จะมีลูก การที่ตัดสินใจฝากไข่เวลาที่รวดเร็ว หมายถึงว่าในอายุที่น้อยกว่า เราก็จะได้ไข่ที่คุณภาพดีกว่า เช่น เราเก็บไข่ตอนอายุ 30 ปี 10 ปีผ่านไป คุณภาพไข่ที่เราเอามาใช้ก็คือไข่ที่อายุ 30 ปี แต่ถ้าเราฝากไข่ตอนอายุ 38 ปี แล้วนำไข่มาแช่แข็งไว้ 10 ปีผ่านไปเหมือนกัน ในปีที่เราจะเอาไข่มาใช้ คุณภาพไข่จะเป็นไข่ที่อายุ 38 ปี เพราะฉะนั้น การแช่แข็งไข่ “ยิ่งอายุน้อย ก็ยิ่งดี”

การฝากไข่สามารถเก็บไว้ได้นานกี่ปี

คำตอบสำหรับคำถามนี้ คือ ไม่มีตัวเลข เพราะการที่เรานำเซลล์ต่างๆ ไปแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส จะทำให้เซลล์ถูกเก็บไปได้เรื่อยๆ ไม่มี biological activity คือ ไม่มีการเสื่อมสลาย ไม่มีกลไกการทำงานของเอนไซม์และกลไกการทำงานอื่นๆ ของเซลล์จะถูกหยุดนิ่งไว้ทั้งหมด ดังนั้น ระยะเวลาที่แช่แข็งไข่ไว้ ไม่ว่าจะ 1 ปี 3 ปี 5 ปี หรือ 10ปี ไม่มีความแตกต่างกัน แต่จากข้อมูลที่มีหรือจากประสบการณ์ที่เราเคยมีการรายงานในงานวิจัย พบว่า มีไข่ที่เก็บแช่แข็งไว้นานกว่า 10 ปี นำออกมาใช้ เด็กที่คลอดออกมามีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความแตกต่างจากเด็กที่เกิดโดยวิธีธรรมชาติ

 

FREE CONSULTATION