fbpx

อบรมครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 59

อบรมครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 59

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้มีการจัดอบรม เรื่อง “ครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 59” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ และเพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลเลี้ยงดูรับมือกับลูกน้อย ได้รับเกียรติจากคุณอัญชิษฐา วงศ์บุญมี เป็นวิทยากรรับเชิญในการอบรมครั้งนี้

FREE CONSULTATION