fbpx

เจตนินบริจาคเรืออลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ให้กับวัดจากแดง

เจตนินบริจาคเรืออลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ให้กับวัดจากแดง

เจตนินบริจาคเรืออลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ให้กับวัดจากแดง

ทีมผู้บริหารของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินมอบหมายให้ ...หญิง ณัฐกฤตา โพนทอง ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและสร้างเสริมให้พนักงานของเจตนินมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้บริจาคเรืออลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ มูลค่า 220,000 บาท จำนวน 1 ลำ ให้กับวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการเก็บขยะ โดยเฉพาะขวดพลาสติกที่ถูกทิ้งในแม่น้ำบริเวณชุมชน ซึ่งวัดจากแดงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดรักษ์โลก เนื่องจากสามารถนำขวดพลาสติกมาแปรรูปให้กลับมาเป็นจีวรจากพลาสติกให้กับพระสงฆ์ได้

 

FREE CONSULTATION