fbpx

อบรมครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 98

อบรมครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 98

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้มีการจัดอบรม เรื่อง “ครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 98” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ และเพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลเลี้ยงดูรับมือกับลูกน้อย ได้รับเกียรติจากคุณอัญชิษฐา วงศ์บุญมี เป็นวิทยากรรับเชิญในการอบรมครั้งนี้

FREE CONSULTATION