fbpx

อบรมครรภ์คุณภาพครั้งที่ 58

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam at porttitor sem. Aliquam erat volutpat. Donec placerat nisl magna.

อบรมครรภ์คุณภาพครั้งที่ 58

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam at porttitor sem. Aliquam erat volutpat. Donec placerat nisl magna.

ในวันอาทิตที่ 21 สิงหาคม 2559 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินมีการจัดอบรมครรภ์คุณภาพครั้งที่ 58 ในหัวข้อ “คุณแม่ครรภ์อ่อน เตรียมพร้อมด้วยกัน” ซึ่งเป็นการให้ลูกค้าผู้ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ฟังการบรรยายพร้อมกับทำ workshop เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว, การดูแลโภชนาการและการออกกำลังกายที่ถูกต้องขณะตั้งครรภ์และได้รับเกียรติ จากคุณอัญชิษฐา วงศ์บุญมีเป็นวิทยากรรับเชิญในครั้งนี้

FREE CONSULTATION