fbpx

สถานพยาบาลเจตนินเข้าบรรยายเชิงวิชาการ

สถานพยาบาลเจตนินเข้าบรรยายเชิงวิชาการ

สถานพยาบาลเจตนินเข้าบรรยายเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และการแช่แข็งไข่ทางเลือกสำหรับผู้หญิงยุคใหม่”โดยคุณหมอสมเจตน์ ให้กับพนักงานบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558

FREE CONSULTATION