fbpx

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินเข้าร่วมการบรรยายเพิ่มพูนความรู้ สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินเข้าร่วมการบรรยายเพิ่มพูนความรู้ สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายในการประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมี พญ.ปิยะพันธ์ ปุญญธนะศักดิ์ชัย ร่วมบรรยายในหัวข้อ ‘Endometriosis and Infertility treatment’

FREE CONSULTATION