fbpx

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 19 และ21 ม.ค. 2559 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน โดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานในกระบวนการการรักษาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจร และเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

FREE CONSULTATION