fbpx

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน โดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานในกระบวนการการรักษาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจร และเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

FREE CONSULTATION