fbpx

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน โดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Advanced Technology in Infertility และศึกษาดูงานในกระบวนการการรักษาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจร และเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

FREE CONSULTATION