fbpx

มีบุตรยาก เกิดจากคุณผู้ชายจริงหรือไม่?

มีบุตรยาก เกิดจากคุณผู้ชายจริงหรือไม่?

โดยปกติ แพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาผู้มีบุตรยากจะประเมินหาสาเหตุมีบุตรยากทั้งหญิงและชายจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย มีจำนวนไม่น้อยที่ปัญหาเกิดจากฝ่ายชาย

สาเหตุการมีบุตรยากในฝ่ายชาย

ภาวะมีบุตรยากจากฝายชาย ส่วนมากเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์และฮอร์โมนเพศชายจากหลากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น

• การสร้างอสุจิผิดปกติตั้งแต่กำเนิด

• การอักเสบติดเชื้อที่อัณฑะ

• ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อต่าง ๆ และ ระบบทางเดินปัสสาวะ

• ความผิดปกติของภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายสร้างสารที่เป็นอันตรายต่ออสุจิ

นอกจากนี้ ปัญหาจากพฤติกรรมและปัจจัยภายนอกของคุณผู้ชายเองก็ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ความเครียด น้ำหนักตัว การใช้สารเคมี การฉายแสงหรือเคมีบำบัดบางชนิด และความร้อน เป็นต้น

 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอสุจิในน้ำเชื้อ

หลังการซักประวัติ แพทย์จะแนะนำให้ตรวจวิเคราะห์สเปิร์มเพื่อตรวจคุณภาพของอสุจิ ซึ่งสามารถช่วยวางแผนการตั้งครรภ์ก่อนมีบุตรของคู่สามีภรรยาได้อีกด้วย โดยทั่วไป การตรวจอสุจิมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การตรวจด้วยตาเปล่า (Macroscopic Examination) เป็นการตรวจดูลักษณะทั่วไปของน้ำอสุจิ เช่น สี และความขุ่นใส การตรวจสอบปริมาตรของน้ำอสุจิควรมากกว่าหรือเท่ากับ 5 มิลลิลิตร ความเป็นกรด-ด่างมากกว่าหรือเท่ากับ 7.2 สำหรับความหนืดไม่ควรเกิน 2 เซนติเมตร และการละลายตัวของอสุจิควรใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

2. การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์(Microscopic Examination) เป็นการทดสอบอสุจิที่ยังมีชีวิตซึ่งต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 58% ความเข้มข้นที่มากกว่าหรือเท่ากับ 15 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร การเคลื่อนที่ของอสุจิได้อย่างน้อย 40% รวมถึงตรวจสอบรูปร่างปกติ เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หากคุณภาพของอสุจิมีปัญหา การตั้งครรภ์บุตรสักคนคงเป็นเรื่องชวนให้กลุ้มใจไม่น้อย ฉะนั้นคุณผู้ชายควรดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อวางแผนมีเจ้าตัวน้อยให้เป็นไปอย่างราบรื่น

 


บทความโดย

พญ.ปิยพันธ์ ปุญญธนะศักดิ์ชัย

FREE CONSULTATION