fbpx

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักวิทยาศาสตร์

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่จบคอร์สฝึกอบรมเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ณ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน

FREE CONSULTATION