fbpx

ฝากไข่…ควรเก็บไข่ให้ได้กี่ใบ

ฝากไข่…ควรเก็บไข่ให้ได้กี่ใบ

หากเรากำลังพูดถึงเรื่องการฝากไข่ เพื่อจุดประสงค์ในการมีลูกหรือสร้างครอบครัวในอนาคต สิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงถึง คือ ขั้นตอนการนำไข่ที่แช่แข็งไว้มาละลายเพื่อนำมาใช้ต่อในกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก ดังนั้นคำถามคือ

“การที่เราต้องการมีลูก 1 คน คาดว่าจะต้องแช่แข็งไข่กี่ใบ?”

 

ปัจจุบันเราแช่แข็งไข่ด้วยวิธี Snap freezing/ Vitrification คือ การแช่แข็งไข่โดยการลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วซึ่งจะไม่ทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งที่ทำลายเซลล์ไข่ให้เสียหายได้ อย่างไรก็ตาม เราพบว่า…

• ในขั้นตอนการละลายไข่ โอกาสการอยู่รอดของไข่จะอยู่ที่ 90-95%
• เมื่อเราเข้าสู่กระบวนการทำ IVF/ICSI ในขั้นตอนการนำไข่ไปปฏิสนธิกับอสุจิ พบว่า อัตราการปฏิสนธิจะอยู่ที่ 70-80%
• หลังจากการปฏิสนธิได้ตัวอ่อนแล้วทำการเลี้ยงตัวอ่อนไปอีก 5 วันเพื่อให้ได้ตัวอ่อนระยะที่เหมาะสมต่อการฝังตัว หรือที่เรียกว่า ระยะบลาสโตซีสต์ โอกาสที่ได้ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์จะอยู่ที่ 60%
• เมื่อนำตัวอ่อนไปตรวจคัดกรองโครโมโซม จะพบว่า 50% ของตัวอ่อนจะมีโครโมโซมที่ผิดปกติ ซึ่งถ้านำตัวอ่อนนี้ย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก จะไม่เกิดการตั้งครรภ์ หรือตั้งครรภ์แล้วก็จะเกิดการแท้งในที่สุด

ดังนั้น ในปัจจุบันได้มีคำแนะนำว่า ในการที่เราจะมีลูก 1 คน จะต้องมีไข่ที่มีคุณภาพดีแช่แข็งไว้อย่างน้อย 10-15 ใบ เพื่อที่จะได้มีโอกาสสำเร็จในการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง ในคนที่อายุน้อยกว่า 35 ปี โดยความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับจำนวนและคุณภาพไข่ ณ ช่วงอายุที่แช่แข็ง ยิ่งอายุน้อยโอกาสสำเร็จจะสูง

FREE CONSULTATION