การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) / อิ๊กซี่ (ICSI)

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) / อิ๊กซี่ (ICSI) เป็นวิธีการปฏิสนธินอกร่างกาย โดยเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว

การตรวจคัดเลือกพันธุกรรมก่อนการฝังตัวของตัวอ่อน (PGT)

การแช่แข็งไข่

การแช่แข็งไข่ (Egg freezing) หรือการฝากไข่

บริการทั้งหมด