fbpx

คำถามที่พบบ่อยเรื่องการมีลูกยาก ตอนที่ 1

คำถามที่พบบ่อยเรื่องการมีลูกยาก ตอนที่ 1

ถาม : ใครบ้างที่ควรฝากแช่แข็งไข่

ตอบ : ปัจจุบันเรามีวิธีแช่แข็งไข่ เผื่อใช้ในการมีบุตรในอนาคต เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นคุณภาพไข่และจำนวนไข่จะลดลง ทำให้โอกาสในการมีบุตรลดลงด้วย โดยที่ รพ.เจตนิน ได้มีแช่แข็งไข่นานสุดที่ 10 ปีและสามารถเป็นตัวอ่อนที่มีคุณภาพดี และได้คลอดบุตรไปเมื่อต้นปี 2562

คนที่แนะนำให้ฝากแช่แข็งไข่ มีดังนี้

• คนที่มีประวัติเป็นมะเร็งและจำเป็นต้องได้รับยาเคมีบำบัด หรือการฉายแสงบริเวณอุ้งเชิงกรานต่อไป

• คนที่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง เช่น SLE

• คนที่เคยมีประวัติผ่าตัดถุงน้ำบริเวณรังไข่หรือทำการตัดรังไข่ข้างใดข้างหนึ่งไป

• คนที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปีและปริมาณไข่เหลือน้อย

• คนที่วางแผนอยากมีลูกในอนาคตแต่ยังไม่มีคู่ครอง หรืออาจมีความจำเป็นเรื่องของภาระงานในปัจจุบัน

โดยการแช่แข็งไข่นั้นแนะนำให้แช่ 10-15 ใบ เพื่อที่จะได้มีโอกาส สำเร็จในการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง ในคนที่อายุน้อยกว่า 35 ปี โดยความสำเร็จขึ้นอยู่กับจำนวนและคุณภาพไข่ ณ ช่วงอายุที่แช่แข็ง ยิ่งอายุน้อยโอกาสสำเร็จจะสูง

 

ถาม : การดึงเซลล์จากตัวอ่อนเพื่อไปตรวจโครโมโซมจะส่งผลทำให้เด็กมีความพิการในอนาคตหรือไม่

ตอบ : การดึงเซลล์ของตัวอ่อนไม่ได้มีผลต่อความพิการของเด็ก การดึงเซลล์ตัวอ่อนไปตรวจโครโมโซมทำได้ในวันที่ 3 ของตัวอ่อน หรือวันที่ 5 ของตัวอ่อน เป็นการดึงเซลล์เพียงบางส่วนที่จะพัฒนาเป็นตัวอ่อนหรือรก ความผิดปกติของเด็กนั้นเกิดจากการแบ่งของเซลล์ที่ผิดปกติระหว่างที่ตั้งครรภ์หรือเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวเด็ก


บทความโดย
พญ.สิริสุข อุ่ยตระกูล
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
โรงพยาบาลเจตนิน

วารสารวิชาการเจตนิน  Vol.11 No.1

FREE CONSULTATION