fbpx

คำถามที่พบบ่อย เรื่องการมีลูกยาก ตอนที่ 2

คำถามที่พบบ่อย เรื่องการมีลูกยาก ตอนที่ 2

ถาม : การสูบบุหรี่ในผู้ชาย มีผลอย่างไรต่อการมีบุตร

ตอบ : สารในบุหรี่มีผลกับทุกส่วนในร่างกาย โดยปี 2016 European Urology ได้ออกสรุปผลการศึกษาในผู้ชายที่สูบบุหรี่กับการตรวจน้ำเชื้อพบว่า ทำให้ปริมาณอสุจิลดลง ตัววิ่งอสุจิและรูปร่างลดลง นอกจากลักษณะของตัวอสุจิผิดปกติมากขึ้นแล้ว พบว่า DNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมที่พบในหัวของอสุจิมีการแตกมากขึ้น ที่เราเรียกว่า DNA fragmentation เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะทำการโอกาสการมีบุตรและความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วลดลง โดยที่เจตนินมีเครื่องมือที่ตรวจ DNA fragmentation อสุจิ เพื่อมาวิเคราะห์ในการหาสาเหตุเบื้องต้นของการมีบุตรยาก และเลือกวิธีการเลือกอสุจิที่เหมาะสมในการทำเด็กหลอดแก้วกับคู่สมรสได้

 

ถาม : มีวิธีไหนบ้างที่ช่วยเพิ่มอัตรา การตั้งครรภ์ในคนที่มีประวัติแท้งมา 3 ครั้ง ถ้าจะเลือกการทำเด็กหลอดแก้วในครั้งต่อไป

ตอบ : สาเหตุของการแท้งหลายครั้งมีสาเหตุได้จาก

ตัวอ่อน โดยตัวอ่อนอาจจะมีความผิดปกติของโครโมโซม การทำเด็กหลอดแก้วแนะนำให้ตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนก่อนย้ายตัวอ่อนกลับสู่โพรงมดลูก เพราะการย้ายตัวอ่อนปกติทำให้ลดอัตราการแท้งได้

โพรงมดลูก เช่น โพรงมดลูกผิดปกติจากรูปร่างหรือมีผังผืดในโพรงมดลูก ซึ่งแนะนำในทำการส่องกล้องวินิจฉัยในโพรงมดลูกเพื่อดูและแก้ไข

ความผิดปกติของฮอร์โมนต่อมไร้ท่อ เช่น ไทรอยด์, ต่อมใต้สมอง ถ้าผิดปกติแนะนำให้รักษาก่อนเริ่มการตั้งครรภ์ต่อไป

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย เช่นการมีภาวะโรค antiphospholipid syndrome

แต่ทั้งหมดนี้การทำเด็กหลอดแก้วไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด แต่อาจจะทำให้อัตราการแท้งลดลงได้จากการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อน


บทความโดย
พญ.สิริสุข อุ่ยตระกูล
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
โรงพยาบาลเจตนิน

วารสารวิชาการเจตนิน  Vol.11 No.1

FREE CONSULTATION