ครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 54

ครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 54

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ได้จัดให้มีการอบรม เรื่อง ‘ครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 54’ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ และเพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลเลี้ยงดูรับมือกับลูกน้อย ได้รับเกียรติจากคุณอัญชิษฐา วงศ์บุญมี เป็นวิทยากรรับเชิญในการอบรมครั้งนี้

FREE CONSULTATION