ขอรับคำปรึกษา

ด้วยประสบการณ์ดูแลผู้มีปัญหามีบุตรยากให้ตั้งครรภ์สำเร็จกว่า 25 ปี ทีมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาจากเจตนิน เข้าใจในปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละครอบครัวเป็นอย่างดี เราพร้อมที่จะดูแลทุกครอบครัวอย่างอบอุ่นและคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อก้าวเดินไปพร้อมกับคุณในตลอดทุกขั้นตอนกระบวนการรักษา

    เราสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง?

    คุณรู้จักเจตนินผ่านช่องทางใด

    คุณปริญดา อาวเจนพงษ์

    หัวหน้าแผนกให้คำปรึกษาและประสานงาน

    ที่เจตนิน เรามีทีมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากการดูแลผู้มีปัญหามีบุตรยาก ที่พร้อมจะดูแลอย่างใส่ใจ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับทุกคู่สมรสตลอดกระบวนการ เราพร้อมที่จะก้าวเดินไปพร้อมกับคุณ และสนับสนุนคุณในทุกๆ ย่างก้าวของการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์